Herstellingen basisinstrumenten

DL Medical hecht veel waarde aan het herstellen van instrumenten die hun nut reeds bewezen hebben.

Nog meer dan bij nieuwe instrumenten is het cruciaal dat deze herstellingen met de grootste zorg gebeuren, zowel voor eigen merken, als voor merken die aangeboden worden door andere leveranciers. DL Medical heeft dan ook gekozen voor topherstellers die niets aan het toeval overlaten. Deze herstellers onderscheiden zich hoofdzakelijk van de anderen door het moeilijke en haarfijne werk.

Reeds vele malen hebben zij bewezen dat zij werk geklaard krijgen dat als ‘niet-repareerbaar’ bestempeld was.