Herstellingen bipolaire pincetten

DL Medical is in staat om de verschillende onderdelen van bipolaire pincetten te herstellen (inclusief deze met irrigatie-kanaal), alsook de pincetten te herisoleren.